Over ons

De Finesse biedt belevingsgerichte dagbesteding in een sfeervolle omgeving waarbij geborgenheid en veiligheid voorop staan. We sluiten aan bij de individuele vraag en belevingswereld van onze cliënten met een verstandelijke beperking. Dit doen we door aandacht te hebben voor hun persoonlijke behoeftes en mogelijkheden. En tegelijk bieden we ondersteuning bij de ontplooiing van talenten. Om aan de wensen en behoeftes te voldoen bieden we verschillende vormen van begeleiding en gevarieerde activiteiten. Cliënten starten en eindigen hun dag op een basisgroep. Van hieruit volgen ze verschillende individuele en groepsactiviteiten. Op alle groepen staan beleven en ervaren centraal.

De Finesse zit in gebouw de ColckHof. Dit gebouw beschikt over diverse activiteitenruimtes.

Het beheer van de Finesse is in handen van De Twentse Zorgcentra. De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers.