Activiteiten

We bieden onze cliënten een afwisselend dagprogramma aan met verschillende individuele en groepsactiviteiten. De activiteiten zijn gericht op zintuiglijke stimulering, sfeer en ontwikkeling of behoud van vaardigheden. Afhankelijk van de basisgroep ligt de nadruk op structuur, gezelligheid, rust of creativiteit. In de speciale zorgintensieve groep zijn verpleegtechnische handelingen geïntegreerd in het individuele programma.

Cliënten treffen elkaar in wisselende samenstellingen tijdens de groepsactiviteiten. Naast dat dit meerwaarde heeft voor activiteiten, vergroot het ook het netwerk van de cliënt. Zo gaan we een sociaal isolement tegen.

Zintuiglijke beleving

Bij onze belevingsgerichte dagbesteding spelen de zintuigen een belangrijke rol. We laten onze cliënten met licht, geluiden, geuren en materialen hun omgeving ervaren. Hierbij maken we gebruik van diverse methodes zoals doedels, MSST (Multi-sensory storytelling) en BIM (Beleven in Muziek) en werken we aan de hand van thema’s.

Deskundige begeleiding

De communicatie met de cliënten verloopt veelal non-verbaal; via gedrag, lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. Onze begeleiders zijn er in getraind goed te observeren en de individuele behoeftes te signaleren.

Natuur

De natuur speelt bij de Finesse een belangrijke rol. Regelmatig gaan we erop uit met een duo-fiets of maken een wandeling in de omgeving. We proberen elke dag te genieten van de natuur. Als dat niet lukt, halen we de natuur naar binnen, bijvoorbeeld door een herfsttafel te maken.